go site Hem > Halmstad > Aktuellt > DBGY Halmstad utan anmärkning vid Skolinspektionens tillsyn

http://ajm-web-designs.co.uk/about/

DBGY Halmstad utan anmärkning vid Skolinspektionens tillsyn

http://zspskorcz.pl/pictose/eseit/6405 Under mars månad genomfördes en tillsyn av skolan som berörde områdena: Undervisning och lärande, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt Styrning och utveckling av verksamheten. Tillsynen innefattade dokumentationsgranskning, besök på skolan och även intervjuer med elever, lärare, rektor och elevhälsa. Skolinspektionens beslut innebär att DBGY Halmstad uppfyller kraven i författningarna inom granskade områden och är ett kvitto på det goda kvalitetsarbete som skolan bedriver.

http://avpsolutions.com/blog/tag/testimonial/

http://coleface.com.au/tag/design-and-artwork/feed/ Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet får besök från Skolinspektionen under en treårsperiod från och med 2015. Tillsynen bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

source url


Tillbaka