http://heatherbestel.com/2009/11/what-do-you-believe/ Hem > Om oss > Hantering av personuppgifter

binära optioner nasdaq

Hantering av personuppgifter

http://aquanetta.pl/?kostromesp=opcje-binarne-polska&962=c5 För frågor gällande personuppgiftshantering, kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på personuppgiftsombud@dbgy.se

source site

here Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

opcje binarne forex nawigator

ouroboros derivatives trading ltd För mer information gällande personuppgiftshantering, besök https://utbildning.academedia.se/kvalitet/hantering-av-personuppgifter/

go here