watch Hem > Program > Bild och formgivning

Estetiska Programmet

ESBIL Bild och formgivning

http://sat-rent.de/deribbebe/24649 Utbildningen kommer att utveckla din konstnärliga och kreativa förmåga att uttrycka dig visuellt både på traditionella och moderna sätt och du får prova på många olika tekniker. Bild och formgivning är en profil för dig som är studiemotiverad och som vill att bildkonst och kreativitet ska få en stor del av din gymnasietid samtidigt som du skaffar dig en mycket bred behörighet inför högskolestudier.

Denna utbildning finns i:

click Intresseanmälan
Info från din skola

Bild och formgivning i Falkenberg

go site http://www.ribo.co.at/deniro/814 Poängplan för Falkenberg

Andra profiler inom Estetiska Programmet