http://joetom.org/masljana/4802 Hem > Halmstad > Program > Beteendevetenskap – Internationella relationer

Samhällsvetenskapsprogrammet

SABET Beteendevetenskap – Internationella relationer

source Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett program som ger dig en bred kunskapsbas inför framtiden. Är du även intresserad av att skaffa dig en stabil grund att stå på inför fortsatta studier och är intresserad av hur människan agerar, tänker och känner i olika situationer. Då är beteendevetenskap något för dig. På programmet får du möjlighet att studera hur människan tänker och kommunicerar. En viktig del är därför att utveckla den kommunikativa förmågan att möta och kommunicera med människor i olika situationer.

Profilen innebär att du får en inblick i hur kultur, identitetsskapande och relationer kan se ut i andra länder. Du får chansen att se världen i ett bredare perspektiv och jämföra och få insikt i hur likheter och skillnader formar oss som människor.

click Profilen förbereder dig för vidare studier och för ett senare arbete inom till exempel multinationella företag eller internationella organisationer.

Denna utbildning finns i:

Poängplan för Halmstad
preguntas para conocer chavas Intresseanmälan
Info från din skola

Beteendevetenskap – Internationella relationer i Halmstad

follow site viagra shop http://battunga.com.au/?giopere=opzioni-digitali-conto-demo-senza-deposito&63c=7d Poängplan för Halmstad

Andra profiler inom Samhällsvetenskapsprogrammet