Studentfirande på Drottning Blanka!
Vi önskar naturligtvis att omständigheterna såg annorlunda ut och att vi kunde erbjuda ett traditionellt studentfirande. Under de rådande omständigheterna kommer dock ceremonin att se lite annorlunda ut i år, som ni förstår. Vi är ändå säkra på att vi tillsammans kommer att kunna få en högtidlig och minnesvärd student som ger glans åt era tre år hos oss.

Vi kommer att ha en ceremoni i ”amerikansk high school-anda” i skolans matsal för varje klass med lättare tilltugg, rektorstal och betygsutdelning. Ni kommer att ropas upp en och en och applåderas för er tid på skolan. Om någon i klassen vill hålla tal kan ni anmäla det till rektor på mejl.

12 juni
kl.09.00 – SABET17
kl. 11.00 – STY/FRI17
kl.13.00 – EKEKO17

Det är väldigt viktigt att alla – elever, familj och vänner – respekterar att det här är en sluten ceremoni för elever och skolpersonal på alla sätt. Om det skulle komma andra till skolan för att fira eller delta på olika sätt så kommer vi att överväga att avbryta tillställningen.  

Vi kommer inte att ha ett traditionellt utspring då vi inte har möjlighet att spärra av och avgränsa något område så vi lever upp till Folkhälsomyndighetens krav på att inte ha folksamlingar över 50 personer samt att ha avstånd.  

Alltså inga anhöriga som står och väntar utanför skolan.  

Eleven får möta upp anhöriga på annan plats för att därifrån ta sig till eventuellt fortsatt firande med familj och vänner på hemmaplan.

Viktigt inför årets studentavslutning är att undvika smittspridning och att följa rekommendationerna om att inte samlas i större grupper än 50 personer på en och samma plats samt att hålla avstånd.    

Vi ska vara rädda om varandra!