Skolverket genomför årligen en enkät med elever i år 2 och personalen på utvalda gymnasieskolor. DBGY Gårda får i år fina resultat både bland elever och medarbetare.

Här återfinns både Skolenkäten och andra rapporter.