Under sommaren pågår arbetet med att färdigställa DBGY Gårdas nya lokaler för terminsstarten i augusti.

– Vi längtar, säger skolans rektor Martin Norman.

Han började jobba på Plusgymnasiet när höstterminen 2018 startade, men Martin Normans har varit rektor sedan 1999. En erfaren man med stora mål. Skolans fokus är att eleverna skall må bra, att elevernas närvaro förhöjs samt att fler elever når kunskapskraven till en examen.
Flytten från nuvarande lokaler är efterlängtad bland både elever och personal och hösten blir en härlig nystart på många sätt.

– Vi kommer att få helt andra möjligheter att utvecklas i våra nya och mer anpassade lokaler. Där kan vi leva efter: må bra, prestera bra, säger han.

Till hösten kommer skolan även att kunna erbjuda kriminologi till eleverna, även det en välkommen nyhet.

Martin Norman lockades till gymnasiet på grund av nyfikenhet att få möjlighet att jobba med äldre elever, han har tidigare erfarenhet från grundskola och förskola. Söktrycket till Drottning Blanka är bra och i framtiden vill skolan växa och berikas med ytterligare program.

Men först – flytt och namnbyte.