Föräldramöte åk 1

Torsdagen den 10:e september hade vi vårt första digitala föräldramöte här på skolan. Under mötet berättade rektor Åsa allmänt om vår skola Drottning Blanka och vad som kännetecknar oss – den personliga skolan med det stora engagemanget!

Hon berättade också om hur vi generellt förhåller oss till olika regler gällande Covid-19 och att de elever som känner sig sjuka måste stanna hemma. Studie- och yrkesvägledare Carola informerade om vad som behövs för att nå en gymnasieexamen och vikten av att närvara på lektionerna. Carola förklarade också lite kring hur vi på skolan arbetar med frånvaro och rutinerna gällande CSN. Specialläraren Sofia berättade hur hon arbetar med de specialpedagogiska insatserna i skolan. Klassmentorerna till eleverna i åk1 var eniga om att det är ett superhärligt gäng ettor som vi nu får förmånen att lära känna och följa under deras gymnasietid hos oss.

Tack alla vårdnadshavare som deltog vid vårt första digitala föräldramöte! För er som inte kunde närvara finns nu informationen via nedanstående länk:

https://academediase-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/konul_fadai_learnet_se/EceuLT5890VCuPb5WkU_1hgBmheU8nfH8VRkrTixB3GpVA?e=rXNF5j