Om Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blankas Gymnasieskola grundades 1996 och idag har vi närmare 30 gymnasieskolor på flera orter runt om i Sverige. Alla våra skolor ligger centralt och är personliga med god sammanhållning, skön stämning och engagerad personal.

Det är viktigt för oss att det går bra för dig

Inom Drottning Blankas Gymnasieskola är det viktigt för oss att det går bra för dig. Att hjälpa varandra till framgång är vad vi vill skall känneteckna Drottning Blankas Gymnasieskola och genom ett personligt engagemang från såväl personal som elever ska vi tillsammans nå ett bättre resultat. Med bättre resultat menar vi att, oavsett om det handlar om betyg, anställningsbarhet eller ökad trivsel i vardagen under gymnasietiden, ska alla elever och medarbetare nå upp till sin fulla potential och få uppleva hur vårt egna engagemang är kopplat till våra framgångar i livet. Lyckas vi nå detta tillsammans är vår erfarenhet att vi når ett bättre resultat, oavsett om det handlar om betyg, vidare studier, anställningsbarhet eller om att helt enkelt trivas i vardagen under din gymnasietid.

Vår vision

Drottning Blankas Gymnasieskola är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Genom att vara närvarande i det personliga, det lokala och det globala manifesterar vi att det hänger ihop – och att du som elev är del av detta både idag och i framtiden. Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva utvecklingen för andra.

År 1

Personligt engagemang

Det är viktigt för oss att det går bra för dig! För att du ska lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang. Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig i dina studier. Under årskurs 1 ges du även de verktyg och strategier som behövs för att du med självförtroende ska lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

År 2

Lokalt engagemang

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns! Genom skarpa samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter under din gymnasietid.

År 3

Globalt engagemang

Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor, i åk3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa utomlands. Vårt mål är att du under din studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

År 1
År 2
År 3

Personligt engagemang

Det är viktigt för oss att det går bra för dig! För att du ska lyckas krävs både vårt och ditt personliga engagemang. Som ny elev får du en mentor som peppar och stöttar dig i dina studier. Under årskurs 1 ges du även de verktyg och strategier som behövs för att du med självförtroende ska lyckas under dina år på Drottning Blankas Gymnasieskola!

Lokalt engagemang

Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns! Genom skarpa samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter under din gymnasietid.

Globalt engagemang

Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor, i åk3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får du möjlighet att resa utomlands. Vårt mål är att du under din studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

Du som elev

  • Tar ansvar för dina studier.
  • Visar hänsyn till dina klasskamrater och lärare.
  • Har ett intresse för din valda profil och utbildning.

Våra lärare

  • Lyssnar, är lyhörda och vägleder dig.
  • Visar intresse i din utveckling och ger dig positiv förstärkning.
  • Är kreativa och har höga förväntningar på dig som elev.

En del av AcadeMedia

Drottning Blankas Gymnasieskola är en del av Sveriges största utbildningsaktör AcadeMedia. Du kan läsa mer om vad det innebär här.


Kvalitetsrapporter

Drottning Blanka Gävle publicerar varje år en kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Varje huvudman och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Nedan kan du ta del av vår senaste kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport 21/22

Kvalitetsrapport 20/21

Kvalitetsrapport 19/20

Kvalitetsrapport 18/19

Kvalitetsrapport Plusgymnasiet 17/18