På grund av situationen med Covid -19 och som en av våra åtgärder för att minska smittspridning i samhället kommer våra utvecklingssamtal och föräldramöten under hösten 2020 att vara digitala.

För dig som har en ungdom som ska börja årskurs 1 kommer föräldramöte att äga rum torsdag 1: a oktober klockan 17.00. Ni kommer få träffa TF Rektor, Elevhälsoteamet och mentor/mentorer för respektive klass. Vi ser fram emot att träffa er alla, även om det denna gång blir digitalt.

Ansluta till Google Meet

För att videomötet ska fungera optimalt rekommenderar vi att ni använder Googles webbläsare Google Chrome.

Om det står att inloggning krävs föra att ansluta till mötet så kommer det krävas ett Google konto. Det enklaste är att använda den dator som eleverna har fått som redan är inloggade på ett konto.

Följ nedan anvisning om det fortfarande inte går att ansluta till Google meet:

  • Testa att starta om enheten.
  • Säkerställ att ni är inloggade på ett Google konto. (Titta längst uppe till höger)

När du har anslutit till mötet

Vänligen tryck på ” Gå med nu” för att ansluta till mötet. Det finns 2 ikoner längst ner i det aktiva mötet. Den ena ser ut som en mikrofon och används för att inaktivera mikrofonen, den andra ser ut som en videokamera och används för att inaktivera kameran.

Med vänliga hälsningar

Mona Fallenhag

TF Rektor

Drottning Blankas Gymnasieskola GBG Centrum

mona.fallenhag@dbgy.se

076 148 72 74