Resiliensprojektet


Elev på Drottning Blanka Gymnasium Göteborg sitter med pennan redo under lektion.

Ibland går livet som på räls och allt är bra! Ibland är livet jobbigt, stressigt och påfrestande. Vi vill ge våra elever möjligheter att hantera livets utmaningar på bästa sätt för att nå sina mål.

Genom att öka elevernas motståndskraft och anpassningsförmåga är vi övertygade om att våra elever kommer nå ännu bättre studieresultat. Studier visar att när man stärker elevers mentala motståndskraft och anpassningsförmåga så blir de bättre rustade för att hantera utmaningar och nå sina mål. Resiliensprojektet utgår från Martin Seligmans forskning kring positiv psykologi samt relaterade projekt som genomförts inom brittiska och nordamerikanska skolor. Ett främjande arbetssätt där man lär ut strategier vilket har lett till att eleverna har lyckats bättre i skolan och måluppfyllelsen har ökat.

Vi har, som första svenska gymnasieskola, fått en unik möjlighet att arbeta med en modell som används i dessa studier. Med hjälp av skolöverläkare Kristina Bähr har vi också utarbetat en modell som är anpassad till våra svenska förhållanden. Under oktober 2018 utbildas en instruktör från varje skola i modellen. Därefter kommer eleverna under handledning av instruktören genomgå utbildningen.