Skolstart 2021

Varmt välkommen till oss! Vi ser mycket fram emot att träffa just dig.

Upprop årskurs 1
– Samhällsprogrammet: onsdag den 18: augusti kl.9.00
– Ekonomiprogrammet: onsdag den 18: augusti kl.9.30
– Estetiska programmet: onsdag den 18: augusti kl.9.30
– Hantverksprogrammet: onsdag den 18: augusti kl.9.30

Dator, busskort, matkort mm
Redan under de första dagarna kommer du att få matkort, vår skolhandbok samt blanketter från elevhälsan och mentorerna. Vi brukar få en del frågor under sommaren kring busskort. Bor man längre bort än sex kilometer från skolan (Postgatan 15) har man rätt till busskort. Detta är något som hemkommunerna står för och tar beslut kring. I varje kommun administreras detta på olika sätt. En del skickar kommuner skickar hem busskortet direkt, i andra kommuner får man hämta ut det på en skola eller i kommunhuset. Under de första skoldagarna på läsåret har tåg- och busspersonal överseende med om man ännu inte har hunnit fått sitt kort. Har ni några funderingar kring hur det går till, hör av er till er hemkommun.

Föräldramöte
Skolan kommer att kalla till föräldramöte i början av terminen, men det kan vara bra att notera datum för denna träff redan nu. Föräldramötet kommer att hållas onsdagen den 15:e september kl. 17.00–19.00 på skolan.

Vi ses i augusti!
Jag och min personal önskar dig en fortsatt skön sommar! Passa på att samla krafter inför din kommande gymnasietid.

Har du frågor kan du kan kontakta oss på:
Patrik Nyqvist, rektor: patrik.nyqvist@dbgy.se
Mona Fallenhag, biträdande rektor: mona.fallenhag@dbgy.se

Med vänliga hälsningar,
Rektor Patrik Nyqvist