Under VT 2019 kommer sex elever från SABET Åk 3 få möjligheten att åka på en internationell utbytesresa till Kanada. Utbytet är ett samarbete med Your Study Advisor och kommer att resultera i många nya erfarenheter, kulturella utbyten och nya kontakter. Vi ser med spänning fram emot detta!