Med start HT 2019 inför vi senare skolstart för alla våra elever.

Beslutet tar grund i en elevenkät som gjordes under VT 2019 där en majoritet av eleverna angav att de önskar att skoldagen börjar senare. Beslutet grundar sig även i forskning som visat att elever i tonåren har ett större sömnbehov och är piggare om skoldagen startar kl. 09.00 istället för 08.00.

Geneviève Gariépy är en av dem som har gjort den nya studien. I den har forskarna tittat på när skoldagen börjar för nära 30 000 skolelever i 362 kanadensiska skolor. Eleverna var mellan 10 och 18 år gamla. Forskarna har också kollat när eleverna gick och la sig, gick upp och om de var trötta vid skolstarten. Uppgifterna hittade de i en jättestor undersökning. Sen räknade forskarna på om det fanns skillnader mellan olika grupper av elever. Och det gjorde det.

Forskarna kom fram till att när skoldagen började klockan åtta var fler elever trötta än om skoldagen började halv nio, nio eller halv tio. De elever som började skolan senare fick också mer sömn.

För våra elever som pendlar och kommer till skolan tidigare kommer vi att erbjuda frukostbuffé i en lugn miljö.

Välkommen till låsåret 19/20!

 

Källa: The Globe and Mail