Hantering av dina personuppgifter

För att få information/påminnelser om vår skola eller när du anmäler dig till en prova-på-dag måste du lämna personuppgifter till oss – namn och e-post/telefonnummer. Du väljer själv om du vill avstå från att lämna dessa uppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig endast inom AcadeMedia och enbart i syfte att skicka information/påminnelser från vår skola eller registrera din ansökan om prova-på-dag. Personuppgiftsansvarig är Drottning Blankas Gymnasieskola AB (org. nr. 556566-8794), Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att antagningsperioden är över för det år du anger att du börjar gymnasiet. Du når vår personuppgiftsansvarige på dataskydd.gymnasiet@academedia.se och hittar mer information på trygg.academedia.se.