Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss!

Postadress:
Södra Strandgatan 1
252 23 Helsingborg

Besöksadress: 
Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg

Telefon, expedition: 042 – 444 96 89

Sjukanmälan: 042 – 444 96 89  (om ej svar: tala in meddelande!)

Mejl: kyrkogatan@dbgy.se

Övriga kontaktuppgifter, se nedan:

Personal