Vi har ett fåtal platser kvar vid våra program HT och EK!

Ta kontakt med Gymnasieantagningen i Helsingborg eller din SYV för hjälp kring hur du kan ansöka!

Fåtal platser kvar på EK- och HT-programmet