Skolstart 2021

Välkomna till oss på Drottning Blanka Södra Kyrkogatan i Helsingborg! Vi är så glada över att få välkomna dig som vår elev under en spännande period i ditt liv: Gymnasiet!

 

Upprop höstterminen 2021

Årskurs 1: 16/8 kl 10:00
Plats: Södra Kyrkogatan 4, följ anvisningar i entré.

Första dagarna i skolan kommer vi lägga stort fokus vid att du ska börja lära känna dina nya klasskompisar, lärare och skolan. Men du kommer även att få lära känna det program du valt och sätta igång med skolarbetet! Redan nu sätter vi målet: Examen i juni 2024!

 

Dina första dagar på gymnasiet

Vi serverar lunch första dagen, som du äter tillsammans med din klass och nya mentor i vår matsal. Vi har de vanligaste formerna av specialkost (Meddela mig via mail nedan om ev. speicalkost första dagen!) Vi beräknar att avsluta första skoldagen strax efter kl 12.

 

Frågor om busskort

Att ta sig till skolan med buss eller tåg: Tänk på att välja tåg och buss som ger dig möjlighet att vara på plats i skolan senast kl 10:00. Om du har rätt till busskort, hittar du information om detta hos din hemkommun (kommunens hemsida). Första dagen brukar det dock fungera att åka utan busskort!

 

Varmt välkommen till oss!

Så än en gång välkommen till gymnasiet och din nya skola! Vi längtar efter att träffa dig.

Med vänliga hälsningar,
Mikael Fors, rektor