Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt AcadeMedias riktlinjer för att bromsa smittspridningen av covid-19. Personlig visning kommer anordnas enligt de regler och riktlinjer som finns.

För mer information om oss på skolan, ring oss på tel: 0730-22 99 24 eller mejla: jonkoping@dbgy.se

Vår besöksadress är Batterigatan 19. Välkommen!