Här finner du de preliminära antagningsgränserna (poängen). De kan ge en fingervisning om vilket meritvärde (poäng) som krävs för att komma in på just det program som du vill gå. 

Preliminära medelpoäng och antagningspoäng 2020 för DBGY Kungsholmen i Stockholm

De preliminära antagningspoängen utgör även de preliminära gränserna för 2020. Medelpoäng är ett medelvärde av betygen från de elever som blivit preliminärt antagna till programmet i år. Nedan ser du vad som gäller för i år, 2020.

Barn- och fritidsprogrammet – Fritid och Hälsa

I år har inriktningen Fritid och hälsa en preliminär medelpoäng på 186.04 poäng. Poäng för antagningsgräns för denna utbildning kommer först senare. 

Ekonomiprogrammet – Ekonomi: Business & Hospitality Management

På inriktningen Ekonomi med profilen Business & Hospitality Management är den preliminära medelpoängen 225.5 och den preliminära antagningsgränsen ligger på 202.5 poäng. För att du ska nå antagningsgränsen behöver du ha minst betyg D i 15 ämnen och åtminstone ett C. 

Handel- och administrationsprogrammet – Handel och service: Försäljning och företagande

Profilen Försäljning och företagande på Handels- och administrationsprogrammet har i år en preliminär medelpoäng på 178. Kom ihåg att medelpoängen kan förändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vilka betyg de har.

Hantverksprogrammet – Frisör

På Hantverksprogrammet är årets preliminära medelpoäng för inriktningen Frisör 192 poäng. Medelpoäng ger en fingervisning vilka betyg de elever som kom in preliminärt i år men berättar inte nödvändigtvis antagningsgränsen. 

Hantverksprogrammet – Stylist: Mode och reklam

Hantverksprogrammet med inriktningen stylist och profil Mode och reklam har i år en preliminär medelpoäng på 203.6.

Samhällsprogrammet – Samhällsvetenskap: Globalt engagemang

I år har profilen Globalt Engagemang på Samhällsprogrammet en preliminär medelpoäng på 223.48 och en preliminär antagningsgräns på 197.5 poäng. Det betyder för att du ska ha en möjlighet att komma in behöver du ha betyg D i 15 ämnen och minst ett E. 

Föregående årets medelpoäng och antagningspoäng 2019

  • Barn och fritidsprogrammet – Antagningsgräns: 122.5. Medelpoäng: 168.8
  • Samhällsvetenskapsprogrammet – Antagningsgräns: 177.5. Medelpoäng: 206.3 
  • Hantverksprogrammet – Medelpoäng: 208.75 poäng

Vad är antagningspoäng?

Man kan tro att det är skolorna som sätter en gräns för att komma in på ett program men det är inte så. Antagningspoängen är en sammanfattning av de sökandes meritvärden som antagningsnämnden använder för att kunna göra ett urval bland alla sökande. De med högst meritvärden kommer in. Vilken antagningsgräns som gäller för ditt program är alltså helt beroende på vilka andra som har sökt programmet som förstahandsval just det året