Skolstart 2021

Varmt välkommen till oss! Vi längtar efter att träffa er, båda våra nya och gamla elever. Här hittar du information om skolstarten höstterminen 2021.

 

Upprop höstterminen 2021

Årskurs 1: Onsdag 18 augusti, klockan 09:00.
Plats: Warfvinges väg 24, Stockholm

Årskurs 2 och 3: Torsdag 19 augusti, klockan 12:00.
 

Dator, SL-kort och schema

Redan under de första dagarna kommer vi att dela ut en lånedator. Tillsammans med detta brev följer ett avtal för lån av datorutrustning som gäller mellan dig och skolan. Läs igenom och ta med dig avtalet, undertecknat av förälder/målsman den första skoldagen. Fältet ”Datoridentitet” fyller vi i vid utlämningen av datorn som sker i slutet av din första dag på skolan.

Alla elever får ett SL-kort från skolan under sin första dag, dvs 18 augusti. Vissa kommuner väljer själva att dela ut SL-kort till sina gymnasieungdomar – då kommer skolan att informera dig om detta under första skoldagen.

Schema får du på uppropsdagen av din studiecoach.
 

Möte för vårdnadshavare

Skolan kommer kalla till ett första möte för alla vårdnadshavare i början av terminen. Mötet kommer hållas måndagen 6 september 17.00–19.00. Inbjudan till detta möte kommer ut innan mötet.

 

Undrar du något?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har funderingar om skolan, programmen eller om du har några andra frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Jag och personalen på skolan önskar dig en fortsatt skön sommar! Passa på att samla krafter inför din kommande gymnasietid – vi lovar att den kommer bli händelserik!

Varmt välkommen till oss!

Med vänliga hälsningar,
Dejan Matic, rektor