Om du har sökt till någon av Drottning Blanka Lunds gymnasielinjer och undrar ifall det finns en möjlighet att du kommer att bli antagen, har du hittat rätt. Nedan ser du alla meritvärden – även kallat antagningspoäng för både 2020 och 2019.

Preliminära meritvärden 2020

De preliminära meritvärdena baseras på vilka meritvärden som de som sökt programmet i år har. De slutgiltiga antagningsgränserna och därmed även medelpoängen, kan i slutänden bli samma som de preliminära men de kan också förändras. Med hjälp av de preliminära antagningspoängen kan du däremot få ett hum om vilka betyg som behövs för att komma in på en utbildning hos oss. Det är alltså fortfarande inte helt säkert att du kommer att bli antagen eller inte om du just nu har högre meritvärde än den preliminära antagningsgränsen.

Meritvärdet skiljer sig mellan program men inte profiler

På Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund finns 5 profiler inom 4 program: Ekonomi (Ekonomiprogrammet), Design och inredning (Estetiska programmet), Grafisk design och reklam (Estetiska programmet), Hår- och makeupstylist (Hantverksprogrammet) samt Uniform och beteende (Samhällsvetenskapsprogrammet). Vi har alltså två profiler inom det Estetiska programmet men antagningsgränsen är densamma oavsett profil.

Meritvärden för Ekonomiprogrammet (profilen Ekonomi)

2020 (preliminärt): Medelpoäng 241, antagningsgräns 225 poäng. 

2019: Medelpoäng 247 poäng, antagningsgräns 222.5 poäng.

Meritvärden för Estetiska Programmet (Profilerna Design och inredning samt Grafisk design och reklam)

2020 (preliminärt): Medelpoäng 225 poäng, antagningsgräns 132.5 poäng.

2019: Medelpoäng 224 poäng, antagningsgräns 152,5 poäng.

Meritvärden för Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist)

2020 (preliminärt): Medelpoäng 182 poäng, antagningsgräns 145 poäng.

2019: Medelpoäng 197 poäng, antagningsgräns 100 poäng.

Meritvärden för Samhällsvetenskapsprogrammet (Uniform och beteende) 

2020 (preliminärt): Medelpoäng 234 poäng, antagningsgräns 212.5 poäng.

2019: Medelpoäng 249 poäng, antagningsgräns 225 poäng.