Från och med den 2 september loggar ni in i Schoolsoft via Bankid. Academedia har valt att gå över till denna inloggningsfunktion på grund av att GDPR kräver en säker inloggning till sådana här plattformar som innehåller personuppgifter. Ni kan läsa mer om GDPR på https://trygg.academedia.se Det andra skälet till varför Academedia valde att gå över till denna inloggningsfunktion är för att säkerställa att det är rätt person som loggar in i plattformen.Får ni problem med inloggningen kontakta Heléne Råsand påhelene.rasand@dbgy.se eller 0725-035367.