Eleverna i Amnesty gruppen skapar engagemang i vår skola kring frågor om människorätt och mänskliga rättigheter genom t.ex. delaktighet i kampanjer, separata aktioner och namninsamlingar som förmedlas till myndigheter och regeringar runt om i världen. Ett viktigt arbete!