Program

Här kan du läsa mer om de program och inriktningar vi erbjuder på Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund. Du kan även se hur poängplanerna är upplagda.

Hösten 2022 startar vi ett nytt program – Ekonomi Juridik med profil Kriminologi!

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna!