Samarbete med Amnesty

För oss är mänskliga rättigheter något av det viktigaste som finns, och därför samarbetar vi med Amnesty. Detta genomsyrar undervisningen och är något vi arbetar med inom alla program. Se gärna vår film nedan som vi gjorde gemensamt med hela skolan förra hösten för Amnestys ”Skriv för frihet”.