Om du behöver en guidning genom de preliminära poängen är denna artikel för dig. Poängen kan ge en fingervisning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på ditt program. Här finns alla årets preliminära medelpoäng listade.

Preliminära medelpoäng 2020 för DBGY Möllan i Malmö

Här hittar du de preliminära medelpoängen för varje program och profil. Tänk på att medelpoängen bara är ett medelvärde av de betyg från elever som kommit in på programmet preliminärt i år.  

  • Handel- och administrationsprogrammet – Säljare: 175 poäng

Förra årets medelpoäng 

Handel- och administrationsprogrammet: 167 poäng

Hotell- och turismprogrammet: 193 poäng  

Kuriosa:  Det “nya betygssystemet”

Det som för några av oss, kanske främst föräldrar, ses som det “nya betygssystemet” är inte så nytt längre. Det är det som kallas för GY11 och det infördes år 2011. Nu får man betyg i A-F istället för i de gamla systemen till skillnad mot förut då man fick G, VG, MVG och U (G=Godkänt, VG=Väl godkänt, MVG=Mycket Väl godkänt, U=Underkänt). I ett ännu äldre system fick man betyg 1-5.

Det förra betygssystemet var värt följande:

MVG = 20 p

VG = 15 p

G = 10 p

U = 0 p

Det “nya betygssystemet” ger följande poäng:

A = 20 p

B = 17,5 p

C = 15 p

D = 12,5 p

E = 10 p

F = 0 p