Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt AcadeMedias riktlinjer för att bromsa smittspridningen av covid-19. Personlig visning kommer anordnas enligt de regler och riktlinjer som finns.

Vi finns på Friisgatan 17 Välkommen!