Skolan för dig som är nyfiken på världen

 
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
 
Vill du ha ett internationellt perspektiv i din utbildning? När du väljer att gå på en DBGY-skola får du unika möjligheter att vidga dina vyer. Dessutom får du som läser ett yrkesprogram möjlighet att göra APL(arbetsplatsförlagt lärande) utomlands, ex. i Limerick, Valetta, Milano, Skopje, Cordoba, Indien eller Sydafrika.

Efter tre år hos oss är du förberedd, engagerad och certifierad för att söka utbildningar och arbete utanför Sveriges gränser! Nedan kan du se en film som sammanfattar begreppet internationalisering och hur vi jobbar med det samt läsa mer om vad som händer varje år – detta är alltså utöver vad ditt program erbjuder.

Din resa på tre år – tusen möjligheter!

År 1

Personligt

Under ditt första år blir du introducerad till en teoretisk grund. Du lär dig om EU (Europeiska Unionen), FNs (Förenta Nationernas) globala mål och hur du kan bidra till ett bättre samhälle.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Fokuserar på dig och din roll i världssamhället
 • Studerar FNs globala mål
 • Lär dig om vad det innebär att vara EU-medborgare
 • Träffar ex. Amnesty, Röda Korset
År 2

Lokalt

I nästa steg vidgas dina vyer och vi hjälper dig att delta i ett internationellt projekt som kan ske antingen hemma i Sverige eller utomlands.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Skriver internationellt CV (Europass)
 • Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands (gäller alla yrkesprogram på DBGY)
 • Deltar i ett internationellt projekt i Sverige eller utomlands
År 3

Globalt

Under året träffar du många spännande människor från andra kulturer och bygger upp din förmåga att interagera och kommunicera med personer från andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands, 3 veckor – 3 månader
 • Bygger ditt internationella kontaktnät
 • Stärker din kompetens i yrkesrollen
År 1
År 2
År 3

Personligt

Under ditt första år blir du introducerad till en teoretisk grund. Du lär dig om EU (Europeiska Unionen), FNs (Förenta Nationernas) globala mål och hur du kan bidra till ett bättre samhälle.

Lokalt

I nästa steg vidgas dina vyer och vi hjälper dig att delta i ett internationellt projekt som kan ske antingen hemma i Sverige eller utomlands.

Globalt

Under året träffar du många spännande människor från andra kulturer och bygger upp din förmåga att interagera och kommunicera med personer från andra länder.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Fokuserar på dig och din roll i världssamhället
 • Studerar FNs globala mål
 • Lär dig om vad det innebär att vara EU-medborgare
 • Träffar ex. Amnesty, Röda Korset

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Skriver internationellt CV (Europass)
 • Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands (gäller alla yrkesprogram på DBGY)
 • Deltar i ett internationellt projekt i Sverige eller utomlands

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands, 3 veckor – 3 månader
 • Bygger ditt internationella kontaktnät
 • Stärker din kompetens i yrkesrollen

EFTER STUDENTEN HAR DU EX.:

 • Ett internationellt kontaktnät
 • ECVET-poäng som beskriver vad du har gjort på APL utomlands
 • EU- och FN-kunskap
 • Certifikat för de internationella projekt du har deltagit i
 • Europass-CV
 • Ökad motivation för att fortsätta studera/ arbeta utomlands
 • Ökad social kompetens och kommunikationsförmåga

Vill du veta mer?

 • Kontakta respektive skolas SYV för mer information!
 • Följ #dbgyinternationalisering på instagram