På torsdag får eleverna som läser tyska delta i en spännande workshop!

Den ideella organisationen Coloured Glasses uppmärksammar hur vi filtrerar och tolkar omvärlden genom de kulturelt färgade glasögon vi bär hela livet.Varje möte och erfarenhet bidrar till att våra glasögon skiftar färg.  Workshopen lyfter ämnen som stereotyper, fördomar och diskrimination. Syftet är att få ungdomar att bli medvetna om hur deras kultur och erfarenheter styr deras världsbild och förhoppningsvis få en förståelse för andras världsbild.