I veckan var våra åk 2 elever på handelsprogrammet och besökte UF, Eleverna fick lära sig mer om marknadsföring och hur man startar eget företag. En del av vårt lokala engagemang grundar sig i att  verklighetsförankra vår undervisning.  Vi vill visa eleverna hur teorin kan omsättas i det praktiska och levandegöra undervisningen genom samarbeten med företag utanför skolan.