Nyheter från Drottning Blanka Norrköping

 

Hej!

 

Jag vill hälsa er varmt välkomna till läsåret 20/21! Hoppas att er sommar har varit fantastisk och att ni har hunnit samla kraft och energi inför det nya läsåret.

Som ni vet så är läget med Covid-19 än så länge inte stabiliserat och vi behöver göra det vi kan för att ta ansvar för att minska smittspridningen. Av den anledningen är det mycket viktigt att du som elev stannar hemma om du uppvisar något symtom på smitta.

För att minska smittspridningen i samhället samt minska belastningen på kollektivtrafik och våra lokaler har vi infört en rad åtgärder. Du som elev kommer redan under första dagen att tillsammans med din mentor gå igenom åtgärderna och deras syfte. Redan nu kan du läsa nedan vilka åtgärder skolan vidtagit.

 

– Vi håller fysisk distans (alltså inga kramar eller annan närkontakt).

 

– Varje klass i Åk 2 & 3 har distansundervisning 1-2 dag i veckan. Detta för att minska belastning på kollektivtrafik samt i våra lokaler.

 

– Alla klasser har anpassade scheman med olika sluttider.

 

– Tiderna i matsalen är begränsade till 20 minuter per klass, lunch serveras kl. 11.10-13.00 för att minska antalet ätande elever samtidigt. På ditt schema kan du se vilken tid du är välkommen till matsalen. Övrig tid får du vistas i Freetown, Biblioteket på skolan eller utomhus.

 

– Skolan har tillfälliga riktlinjer i matsalen, följ instruktioner som sitter i matsalen.

 

-Eleverna har bestämda sittplatser för att undvika rörelse i klassrummet.

 

– Klassrummen möbleras så glest det är möjligt.

 

– Endast skolans personal och elever är välkomna till skolan. Det innebär att ingen får ta med eller släppa in kompisar eller föräldrar.

 

– Extra städning är beställd varje dag, framförallt de utrymmen som flera elever använder ( matsal, toaletter, uppehållsytor).

 

– All Idrottsundervisning kommer att vara utomhus.

 

– Vi rekommenderar alla elever att vara ute så mycket som möjligt på rasterna samt att i den mån det är möjligt att cykla eller gå till skolan.

 

– Uppsamlingsheat kommer genomföras under HT och VT för elever som halkat efter i undervisningen.

 

– För att påminna elever och personal om skolans riktlinjer kommer klistermärken att sitta i skolans lokaler. Mentorer kommer även att följa upp hur eleverna upplever situationen på skolan.

 

– Skolans skyddsombud är delaktig i framtagandet av skolans plan och kommer vid behov att planera för tätare frekvens av skyddsronder.

 

Slutligen vill jag uppmana alla – både elever och personal att ta ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Om du som elev upplever trängsel eller annat du vill rapportera gör du det i första hand till din mentor som sammanställer klassens synpunkter och vidarebefordrar till skolledningen.

 

Jag hoppas att ni alla ska känna er trygga med att starta skolan igen.

Varmt välkomna!

Rebecca

Fastnålad nyhet

Lediga platser

För dig som ska börja gymnasiet i Norrköping till hösten 2020 har vi några fåtal platser kvar på olika program....

Läs mer

24 mars 2021

Resan och Rwanda-projektet

Vill du åka på utlandsresa under din utbildning? På Drottning Blankas Gymnasieskola är internationalisering och ett globalt perspektiv centralt för...

Läs mer

10 februari 2021

Gymnasievalet 2021

Har du gymnasiekoll? Är det dags för dig att söka till gymnasiet? Vad kul! Det är mycket att tänka på...

Läs mer
August pluggar VO

4 november 2020

"Jag kan rekommendera praktiska program."

August pluggar sista året på vård- och omsorgsprogrammet. Där får han lära sig om de olika principerna som finns inom...

Läs mer
Se fler nyheter