Vi vill att alla våra elever ska trivas och lyckas i skolan. Som en del i det arbetet uppdaterar vi årligen vår plan mot diskriminerande och kränkande behandling. På följande länk kan du läsa den: Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020