Vill du åka på utlandsresa under din utbildning? På Drottning Blankas Gymnasieskola är internationalisering och ett globalt perspektiv centralt för utbildningen. Därför åker vi på DBGY Norrköping bland annat utomlands under vårterminen i årskurs 3 på Samhällsprogrammet – något vi kallar för ”Resan”. Målet är att du ska få uppleva det du läst om, och historien, på riktigt.
 

Resan i år: Berlin

Under hela gymnasietiden förbereder vi oss för Resan genom olika teman och kurser som knyter an till vårt resmål. I år åker vi till Berlin, och utgår från temat Kalla Kriget. Under Resan kommer vi att få uppleva hur det var att bo i Östtyskland under Kalla Kriget, Checkpoint Charlie, Berlinmuren och mycket mer. Vi kommer också att få träffa människor som delar med sig av historien och sina upplevelser.
 

Rwanda-projektet

Vi genomför dessutom skarpa projekt med organisationer utanför Sverige. Just nu samarbetar vi med en skola i Rwanda, ett land i Afrika där förutsättningarna är helt annorlunda och som har en tung historia bakom sig. Projektet med skolan används och genomsyrar vår undervisning, och vår förhoppning är att vi kan resa även dit i framtiden tillsammans med elever. I filmen nedan berättar vi mer om Rwanda-projektet!