Under två dagar förra veckan samlades närmare 600 medarbetare inom DBGY för en gemensam kick-off i Norrköping. Syftet var att inspireras, utvecklas och framförallt lära av varandra. Ena dagen hölls storföreläsningar av Stefan Einhorn (inspiration att göra skillnad), Lucy Bailey (Resiliens i skolan) och Pernilla Lundgren (betyg och bedömning) och dag två fanns över tjugo valbara seminarier såsom APL-utveckling, närvarofrämjande arbetssätt och skoljuridik för medarbetarna att ta del av. Nu ser vi med stor glädje, stolthet och engagemang fram emot att göra läsåret 19/20 till vårt bästa någonsin!