I konkurrens med över 50 andra samhällsprogram i Stockholm var det enbart två andra skolor som överträffade Drottning Blankas smått otroliga 143 förstahandssökande.

På ganska kort tid har skolans popularitet skjutit i höjden. Ett stort fokus på kvalitetsarbetet och att eleverna skall trivas på skolan är starkt bidragande ihop med den tydliga kriminologiprofilen på programmet där samarbete förekommer med bland annat polismyndigheten och kriminalvården.

Kriminologiprofilen finns förutom i Stockholm på flera av våra andra skolor runt om i Sverige.