I detta avsnitt får du möta Robert Schultz som arbetar som rektor på DBGY Falun. Han delar med sig av hur man på skolan arbetar med att genomföra konkreta insatser i det hälsofrämjande arbetet och hur man gjorde för att gå från att prata om det till att göra insatser på riktigt.

I Falun kallar man arbetet för SAK – sömn –aktivitet – kost, som man sedan kopplar till olika aktiviteter. Elevhälsoteamet har en viktig uppgift i att vara förebilder och deltar aktivt i aktiviteterna och på så vis strävar man efter att det ska bli ett naturligt inslag i den utbildning som eleverna går. Walk and talk, ”plankan” i korridoren, löpargrupper och handla frukostmat för 20 kr är några av aktiviteterna som genomförs.

Lyssna på avsnittet här!