Under april månad fick DBGY Borås och DBGY Trollhättan sina senaste resultat från Skolinspektionen. 

I rapporterna framgår att Skolinspektionen inte kan identifiera några utvecklingsområden hos någon av skolorna. Bedömningen har gjorts inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero och bedömning & betygssättning.

Sammanfattningsvis berättar rapporterna för båda skolorna att:

  • Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
  • Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens
    mål avseende kunskaper och värden.
  • Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och
    studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.
  • Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

– Det är oerhört värdefullt att få en bekräftelse på att det kvalitetsarbete vi gör på skolan ger positiv effekt. Inte minst är det värdefullt för de som arbetar och studerar på skolan, men även för framtida elever. Vårt kvalitetsarbete slutar dock inte här. Vår strävan är alltid att höja kvaliteten på våra utbildningar och arbeta för en skola där våra elever och personal har arbetsro, trivs och känner sig trygga, säger Skolchef Charlotta Hayward.

Fullständiga beslut från Skolinspektionen gällande DBGY Borås finns att läsa här och för DBGY Trollhättan här.