DBGY-podden har letat sig ut från studion och besöker DBGY Lund!

I skollagen är det reglerat att det ska finnas en person på skolan som har ett övergripande ansvar för att följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Rätten till mentor är alltså lagstadgat, men skolorna bestämmer vem som ska vara mentor och hur man organiserar mentorskapet. På DBGY Lund har man inför detta läsår infört heltidsmentorer för eleverna i år 1. I matsalen på DBGY Lund har vi ett samtal om hur mentorskapet är organiserat och fungerar på skolan.

Vi pratar med rektor Marie Roslund, mentor Carolina Adler och eleverna Selina och Lukas. DBGY-podden är nyfikna på hur man kan göra för att skapa en bra organisation kring mentorskapet och vad som utmärker en bra mentor. Vi får också veta vad mentor gör med klassen en timme i veckan och vad eleverna upplever är det viktigaste att en mentor gör.

Lyssna på avsnitt 18 av DBGY-podden här!