I årets stora elev- och medarbetarenkät framkommer att våra elever trivs i hög grad och gärna rekommenderar oss till andra. Glädjande nog ökar den övergripande nöjdheten med både skolan och undervisningen. Våra medarbetare är likaså stolta över att arbeta på sin arbetsplats och upplever att de har stimulerande arbetsuppgifter.

Bakom dessa stabila och förbättrade resultat finns självklart skolornas gedigna engagemang och kvalitetsarbete. Vi använder oss nu av samtliga resultat för att identifiera utvecklingsområden och tar nya tag i det fortsatta utvecklingsarbetet!