Vi har en del enkäter i vår verksamhet som både vi som medarbetare svarar på, men framförallt eleverna genomför. Hur gör man för att skapa engagemang runt att göra sin röst hörd? Kan det bli för många enkäter?

I avsnittet diskuterar vi också hur man på bästa sätt kan ta till sig resultatet och göra en klok analys. Vi diskuterar vikten av att visa elever och medarbetare vad som händer efter att man tyckt till i en enkät. Hur kan man synliggöra det på ett bra sätt? Och vi tar också upp att hur vi på våra skolor hela tiden strävar efter att ha ett klimat där man vill uttrycka sin åsikt och där man känner att det är ok att säga vad man tycker direkt och inte bara i enkäter.

Lyssna till avsnittet här.