Nationella prov har inte gjorts på två år. Vi har elever som på grund av distansundervisning inte fått göra ett nationellt prov i åk9 och som nu ställs inför denna uppgift.

Hur kan man som rektor organisera och skapa struktur för att genomföra Nationella prov? Rektor Åsa N Öberg från DBGY Gävle delar med sig av sina bästa tips för att förbereda, genomföra och efterarbeta nationella proven.

Lyssna till avsnittet här.