Vi är på plats på Drottning Blankas Gymnasieskola i Trollhättan och pratar om kollegialt lärande med rektor Sara Karlsson och lärare Malin Karvonen.

På skolan leds det kollegiala lärandet av rektor och målet är förstås att det ska göra skillnad i klassrummet för eleverna. Om lärarna ser varandras styrkor och vågar prata med varandra om vilka utmaningar man kan ha i klassrummet, så är Sara och Malin övertygade om att det utvecklar undervisningen. Det skapar också ett klimat där man alltid har kollegor att diskutera med och där du aldrig är ensam om det du kan uppleva som svårt.

Ingen kan vara bäst på allt men om du är en del av ett kollegium så finns det en en stor kunskaps- och erfarenhetsbank att ösa ur. Att diskutera med varandra och lära av varandra är en mycket bra kompetensutveckling som gynnar hela skolan.

Lyssna till avsnittet här.