Drottning Blankas gymnasieskola Varberg firar 20 år! Samtidigt får skolan tillstånd att till nästa höst starta det populära ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik. Två unika profiler skapas samtidigt för eleverna som väljer skolans ekonomiprogram – Business and Hospitality Management och Kriminologi.

Läs hela pressmeddelandet här.