I höst startar Drottning Blankas Gymnasieskola utbildningen Business and Hospitality Management. DBGY samarbetar med Hotel Institute Montreux i Schweiz. Utbildningen är en helt unik och ny profil inom ekonomiprogrammet som ger eleverna möjlighet till arbetsplatspraktik både i Sverige och utomlands.

Läs hela pressmeddelandet här.