”Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i.” Den här meningen är en viktig mening för oss inom DBGY. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och Drottning Blankas Gymnasieskolor har en lång tradition av att arbeta med olika internationella samarbeten och projekt. Det kan vara allt ifrån digitala projekt med partners i olika länder till gästföreläsare ifrån andra kulturer som kommer till skolan, klasser som åker på studiebesök, certifierade skolor inom olika internationella områden, lärare som kompetensutvecklar sig inom sin profession utomlands eller elever som gör delar av sin praktik (eller APL, Arbetsplatsförlagt lärande) utomlands.

Varför gör vi detta? Jo, det är mycket viktigt för alla våra ungdomar att möta en internationell arbetsmarknad. För knappt ett år sedan blev Drottning Blankas Gymnasieskola godkända för ett stort internationellt projekt inom Erasmus+ och EU, ett projekt som innebär att hela 236 elever inom våra yrkesprogram får möjlighet att resa utomlands för att genomföra APL under 3 till 4 veckor. Sedan detta besked har våra elever besökt orter och länder som Córdoba och Valencia i Spanien, Portsmouth och Southampton i England samt Loulé i Portugal.

Än finns det elever som inte hunnit med att åka på sin utlands-APL men snart är det dags för den sista gruppen elever att åka ut under detta läsåret.