Hotell- och turismprogrammet på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg är den första utbildningen att bli godkänd enligt besöksnäringens egen standard. Certifieringen är utfärdad av branschorganisationen Visita.

Här finns en artikel att läsa om detta hos Besöksliv , här kan man läsa om själva certifieringen hos Visita och här om DBGY Helsingborg Södra Kyrkogatans certifiering. Certifieringen och kvalitetssäkringen syftar till att säkra grunden för framtidens besöksnäring.

Vill du kika på hur skolan har lagt upp sin utbildning inom HT kan du göra det via den här sidan.

Hotell och turism certifiering DBGY Helsingborg