Från och med höstterminen 2023 kommer du som börjar ett yrkesprogram inte längre behöva välja till grundläggande högskolebehörighet. De extra kurserna kommer istället att ingå i ordinarie programstruktur.

Riksdagen tog beslutet om att ändra skollagen för att du som yrkeselev inte ska behöva gå utökat program eller använda dig av ditt individuella val för att efter gymnasiet kunna ansöka till högskola eller universitet. Istället kommer programmens omfattning utökas både vad gäller antalet gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet kommer utökas till 2700 gymnasiepoäng. Övriga yrkesprogram utökas till 2800 gymnasiepoäng.

Som elev kommer du fortfarande ha möjligheten att välja bort den grundläggande högskolebehörigheten och de kurser som lagändringen syftar till.