Synpunkter på verksamheten

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen finns det en process för det. Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg – Det första steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadhavare/föräldrar informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten. I det här dokumentet kan du läsa mer om klagmoål.

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@dbgy.se
Postadress: Drottning Blankas Gymnasieskola, Box 2121, 403 13 Göteborg