Hej, 

Idag har Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderat att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor

ska gå över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19). Vi följer denna rekommendation och kommer från och med i morgon bitti (onsdag 18 mars) att upphöra med undervisning i skolans lokaler och istället gå över till fjärr- och distansundervisning.  

Skolans medarbetare kommer under en tid att fortsätta att arbeta i skolans lokaler, för att säkerställa att distansundervisningen fungerar. 

Det är viktigt att eleverna tar med sig sitt skolmaterial, inklusive eventuell dator och skolböcker, hem idag. 

Det kommer mer information under dagen, vi ber dig om att hålla noggrann koll på vår normala informationskanal.

Med vänlig hälsning

Nicolas Sandoval